Ringkasan Dea kudu bisa

Ing ngisor iki ringkesan saka crita “Dea Kudu Ngerti“: Savize kapilih dadi ketua kelas, lan Kang Dianake Rikla sing tanggung jawab kanggo milih ketua kelas, Tansay Ake, dea sekolah dadi. Saka akehe jejibahan kang kudu diajak kuwi kadhang yen deveke rumangsa yen Wis ora bisa dadi ketua kelas. Anane ngira yen kowe sugih Mangkono Kuwi […]